Bezoekers kunnen gebruik maken van gratis WiFi
Rabobank is hoofdsponsor van het Natuurmuseum Fryslân


Zomerprenten tentoonstelling

Nachtbrakers gezien door de ogen gezien van Sjoerd Kuperus, Rein Stuurman, Ad Cameron em Jos Zwarts

2 juli t/m 29 augustus 2010Prentenkabinet

Deze zomer is er traditiegetrouw weer een prentententoonstelling te zien in de filmzaal. Het thema van dit jaar sluit aan bij de tentoonstelling ‘Nachtbrakers’ met een expositie over uilenprenten.
Verschillende illustratoren hebben zich met de uil beziggehouden. In de expositie is werk te zien van Sjoerd Kuperus, Rein Stuurman, Ad Cameron en Jos Zwarts.

Zomerprenten tentoonstelling, Natuurmuseum Fryslan

In 2007 is het Natuurmuseum gestart met de Zomerprentententoonstelling, een jaarlijks terugkerende expositie met werk uit het Prentenkabinet van het museum.
Het Prentenkabinet bestaat uit een unieke collectie natuurtekeningen- en schilderijen, gemaakt door illustratoren van het Nederlandse natuurboek sinds 1900.
Met ruim 5500 aquarellen, potloodschetsen en pentekeningen is de collectie uitgegroeid tot één van de grootste verzamelingen van Nederland.

Tussen de prenten zijn vitrines te zien met daarin uilenverzamelingen van particulieren.
Uilen spreken veel mensen aan. Het is de enige vogelsoort met naar voren staande ogen, wat hem iets menselijks geeft.
Het is dan ook geen wonder dat er verschillende mensen zijn die uilen sparen in allerlei vormen en gedaantes. Het Natuurmuseum geeft steeds twee verzamelaars de gelegenheid om hun collectie aan het publiek te tonen.