Vrienden

Het Natuurmuseum Fryslân heeft een uitgebreide Vriendenvereniging, bestaande uit mensen die het museum een warm hart toedragen.
Er zijn uiteenlopende redenen om Vriend van het Natuurmuseum Fryslân te worden. Belangstelling voor de natuur van Fryslân, betrokkenheid bij het museum, op de hoogte willen zijn van tentoonstellingen en activiteiten of een kalenderjaar lang gratis toegang.
Wat uw motivatie ook is, het Natuurmuseum Fryslân is blij met elke nieuwe vriend en waardeert uw ondersteuning zeer!


Vrienden genieten de volgende voordelen
:
• Een kalenderjaar lang gratis toegang tot het museum en de exposities*
• Korting bij deelname aan activiteiten
• vier keer per jaar een Nieuwsbrief
• 10% korting in de Museumwinkel


Soorten vrienden:
• Individuele vrienden: individueel lidmaatschap, een kalenderjaar lang gratis toegang voor één persoon*
• Gezinsvrienden: lidmaatschap voor een gezin, een kalenderjaar lang gratis toegang voor twee ouders en maximaal drie kinderen*. Ook grootouders kunnen gezinsvriend worden en hebben dan gratis   entree met maximaal drie kleinkinderen.
• Vriend voor het leven: onbeperkt gratis toegang voor twee (groot)ouders en drie (klein)kinderen*

* Het kan voorkomen dat een tijdelijke expositie dusdanig groot  en duur is, dat op de normale entreeprijs een toeslag wordt  geheven. Deze  toeslag geldt dan voor alle bezoekers. Vrienden
van het museum krijgen de basisentree (€ 9- voor volwassene en € 6,- voor een kind) gratis en betalen alleen de toeslag.


De kosten bedragen (vanaf 2017)
:
• Individuele Vriend:         € 25,- per jaar
• Gezinsvriend:                   € 50,- per jaar
• Vriend voor het Leven:  eenmalig € 500,-


We hanteren de volgende regeling
:
als u na 30 september Vriend wordt, betaalt u alvast de contributie voor het volgende kalenderjaar.
De rest van het lopende kalenderjaar bent u dan gratis Vriend.

Als u Vriend van het Natuurmuseum Fryslân wilt worden, dan kunt u zich opgeven bij de balie van het museum. U kunt ons ook e-mailen; vermeld uw naam en adres, dan sturen wij u een inschrijfformulier.

Het bankrekeningnummer van de Vriendenvereniging is NL22INGB0008121919 tnv Vereniging Vrienden van het Fries Natuur Museum.


Lidmaatschap opzeggen
Opzeggingen moeten schriftelijk gemeld worden vóór 1 november van het lopende jaar.

Dit kan per email: vrienden@natuurmuseumfryslan.nl of per post:
Natuurmuseum Fryslân, t.a.v. ledenadministratie, Schoenmakersperk 2, 8911 EM Leeuwarden.

De opzegging gaat in per 1 januari van het eerstvolgende jaar.