foto-11

verwacht: Noorderlicht

Van 25 april tot en met 3 september is de foto-expositie Noorderlicht in het atrium van het Natuurmuseum te zien. Thema is de spanning tussen connect/disconnect in de context van de biodiversiteit. Onze verbondenheid met de natuur (connect) wordt gecontrasteerd met hoe wij er als hoeder achteloos mee omgaan (disconnect). De tentoonstelling bestaat uit twee delen: Plastic en Biodiversiteit.

In Plastic laten diverse fotografen beelden zien rond het thema plastic in de natuur. Deze kunststof is een onnatuurlijk en vervreemdend, door de mens toegevoegd element dat we overal in de natuur tegenkomen. Plastic is zelden afbreekbaar, het is een product van het tijdperk van de fossiele grondstoffen (het wordt gemaakt uit olie) dat een negatieve factor is in de natuurlijke kringloop van ons ecosysteem. Het is vrijwel onmogelijk om het alsnog op te ruimen. Plastic is te zien van 25 april tot en met eind juni.

Biodiversiteit laat zien wat de invloed van de mens is op de biodiversiteit. In dit deel wordt gekeken naar wat wij onttrekken aan de natuur. Bij zowel planten als dieren zijn soorten verdwenen of verplaatst. Dit kan diverse oorzaken hebben: zowel stropers als legitieme vangst hebben een sterke invloed op populaties; door chemische verontreiniging verdwijnt de voedingsbodem voor flora en fauna; een veranderend klimaat kan ervoor zorgen dat de natuurlijke habitat zich geografisch verplaatst. Biodiversiteit is te zien van begin juli tot en met 3 september.

Foto: Mandy Barker, uit de serie: Beyond Drifting