Darwins Zolder

Darwins zolder

Onlangs heeft er een spectaculaire ontdekking plaatsgevonden: op een stoffige oude zolder zijn allerlei spullen van Darwin ontdekt. Brieven, documenten, aantekeningen, observaties en ook een groot aantal schatten die hij meenam van zijn reizen met de Beagle. Het goede nieuws is dat deze spullen overgebracht zijn naar het Natuurmuseum. Bezoekers kunnen zelf gaan rondstruinen tussen de paperassen en natuurhistorische objecten van Darwin.

Daarmee heeft het Natuurmuseum een compleet nieuwe zaal: Darwins zolder. Hier maken bezoekers kennis met zijn evolutietheorie die duidelijk wordt uitgelegd aan de hand van voorwerpen, filmpjes en spelletjes. Als je aan de evolutietheorie denkt, denk je aan Darwin. Maar Darwin stond niet op zichzelf, hij bouwde verder aan een gedachtegoed dat al ruim voor de jaartelling was begonnen. Ook Aristoteles, Linnaeus en Lamarck hebben baanbrekend werk verricht op dit gebied.

Darwin is de man die een theorie bedacht waarmee hij kon verklaren hoe soorten uit elkaar zijn ontstaan. Een belangrijk begrip in zijn theorie is natuurlijke selectie. Jonge dieren met eigenschappen die gunstig zijn in hun omgeving, hebben de meeste kans om te overleven. Later krijgen ze zelf ook jongen. De gunstige eigenschappen worden steeds algemener, de ongunstige eigenschappen verdwijnen. Een egel met veel stekels heeft bijvoorbeeld meer kans om te overleven dan een egel met weinig stekels. Als de vos de stekelarme egels steeds opeet, komen er steeds meer egels met stekels.

Naast de theorieën die hebben geleid tot de evolutietheorie, wordt er in de expositie ook aandacht besteed aan de gevaren die kleven aan een ‘ruime’ interpretatie van deze theorie en aan hoe de evolutie in de toekomst verder zou kunnen gaan.