logo-nederland-zoemt-39c32f1

tentoonstelling Nederland Zoemt

In maar liefst elf Nederlandse musea is dit voorjaar een tentoonstelling over bijen te zien, met nadruk op de wilde bij. De expositie is gemaakt door de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties (SNNC), het samenwerkingsverband van natuurmusea in Nederland. Daarmee sluiten zij aan bij een groot landelijk project, Nederland Zoemt, dat wilde bijensoorten in de spotlights zet. Ook het Natuurmuseum doet hier aan mee.

Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 360 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening: tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten.

De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Bijen worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen.

plaatje

De expositie is gericht op gezinnen en bestaat uit acht grote panelen in de vorm van een bloem. Deze panelen zijn voorzien van informatie, leuke weetjes en vragen. De antwoorden op deze vragen kun je vinden op andere panelen. Daarvoor moet je letterlijk van bloem naar bloem gaan, net als een bij! Onderwerpen die aan bod komen zijn: hoe leven bijen, waarom zijn bijen belangrijk voor mensen, wat zijn de bedreigingen en wat kun je zelf doen om bijen te helpen.

Andere deelnemende musea zijn: Ecomare, Museon, Museum TwentseWelle, Natura Docet Wonderryck Twente, Naturalis Biodiversity Center, Natuurhistorisch Museum Maastricht, Natuurhistorisch Museum Rotterdam, Natuurmuseum Brabant, Natuurmuseum Nijmegen en Universiteitsmuseum Utrecht.

Nederland Zoemt zorgt voor structureel meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen en is een project van LandschappenNL, Natuur & Milieu, IVN, Naturalis, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

De tentoonstelling Nederland Zoemt is te zien vanaf eind april tot en met eind augustus 2018.