firesland copy

Provincie Fryslân

Het Natuurmuseum vertelt over de natuur van Fryslân en doet dat met steun van de Provinsje Fryslân. Het Natuurmuseum is één van de vier provinciale musea, samen met het Fries Museum in Leeuwarden, het Scheepvaartmuseum in Sneek en het Landbouw museum in Earnewoude. Samen brengen ze het verhaal van Fryslân.
Voor meer informatie over de Provinsje Fryslân klikt u hier.

Fryslân is een tweetalige provincie. Het Fries is de officiële tweede rijkstaal van Nederland. Vanaf april 2015 wordt in een speciale taalmodule het belang van het Fries voor mens en natuur uitgelegd.|
Voor meer informatie  over de Fryske Taal Museaal-Zuil klikt u hier.