Preparateursteam

Voor meer informatie en/of opdrachten klikt u hier.

Het Natuurmuseum Fryslân heeft een eigen preparateursteam. In het Open Atelier zetten ze allerlei dieren op van mus tot olifant. Bezoekers zijn van harte welkom om te komen kijken. De preparateurs leggen graag uit wat ze aan het doen zijn.

Het preparateursteam voert ook opdrachten van particulieren en organisaties uit. Heeft u zelf een egel, een valkje of een ander dier dat u wilt laten opzetten, dan kunt u contact opnemen met de een van de preparateurs. Zij zorgen ervoor dat uw vogel of zoogdier natuurgetrouw en vakkundig wordt opgezet.

 

prepa 3


Wat te doen met een gevonden dood dier?

Mocht u een dood dier vinden en dat willen schenken aan de collectie van het museum, dan is het belangrijk om datum, vindplaats, mogelijke doodsoorzaak en uw adres en telefoonnummer te noteren. Ook ‘gewone’ tuinvogels als de merel, de mus en de koolmees zijn welkom.
Veel mensen denken dat het Natuurmuseum voldoende van deze veelvoorkomende vogels in de collectie heeft, maar het tegendeel is waar. Juist omdat ze zo gewoon zijn, worden deze minder vaak gebracht.

In het geval u een dood dier vindt dat u voor eigen aanwinst wilt laten prepareren, dan heeft u een schriftelijke verklaring van de politie nodig. U neemt het gevonden dier daarvoor mee naar het politiebureau, waar u uitlegt waar u het dier gevonden heeft en wat u ermee gaat doen. Dieren in het wild vallen namelijk onder de Flora en Faunawet en zijn dus beschermd.
Met de verklaring, die drie dagen geldig is, mag u het dier naar het museum brengen. Wanneer het dier aankomt bij de preparateur worden de gegevens van de verklaring overgenomen en word er meteen een plastic ‘loodje’ met een uniek nummer in het dier aangebracht, waarmee de vondst vanaf die tijd legaal in uw bezit is.


Wat te doen als u een huisdier wilt laten opzetten?

Huisdieren vallen niet onder de Flora en Faunawet zoals dieren in het wild. Voor het laten prepareren van een dood huisdier is dan ook geen verklaring van de politie nodig.

Als u een geliefd overleden huisdier voor de eeuwigheid wilt bewaren, dan kunt u deze langsbrengen, liefst samen met een paar recente foto’s. Ook hier geldt dat er rekening wordt gehouden met uw ‘houdingswensen’.

 

EXPO OPEN 2


Dode dieren bewaren

Mocht u een dode vogel of dood dier niet meteen naar het museum kunnen brengen, dan kunt u deze het beste in een afgesloten plastic zak in de diepvries bewaren. Hoewel een dier op deze manier een aantal maanden bewaard kan worden, kunt u dit beter op korte termijn langsbrengen.


Meer informatie

Marjolein Kramer, telefoon: 058 2332244, email: mkramer@natuurmuseumfryslan.nl.