naamloos

vanaf 1 juli: Noorderlicht expositie Bees ’n Trees

Van 25 april tot en met 3 september is de internationale foto-expositie Noorderlicht in het atrium van het Natuurmuseum te zien. Thema is de spanning tussen connect/disconnect in de context van de biodiversiteit. Onze verbondenheid met de natuur (connect) wordt gecontrasteerd met hoe wij er als hoeder achteloos mee omgaan (disconnect).

De tentoonstelling bestaat uit twee delen: sinds april is Plastic: Fossil to Fossil te zien. Hierin tonen vijf fotografen de desastreuze rol van plastic in de natuur. In juli en augustus wordt deze expositie uitgebreid met Bees ’n Trees. In dit tweede deel wordt aan de hand van bijen en bomen een verhaal verteld over de effecten van menselijk handelen op de natuurlijke biodiversiteit.

Biodiversiteit In Bees ‘n Trees wordt gekeken naar wat wij onttrekken aan de natuur. Bij zowel planten als dieren staat het behoud van biodiversiteit onder druk. Door chemische verontreiniging verdwijnt de voedingsbodem voor flora en fauna. Economische exploitatie van het land heeft kaalslag tot gevolg. Een onaangetast ecosysteem is nergens meer te vinden. In de tentoonstelling worden twee specifieke gevallen uitgelicht: bijen en bomen.

pedro-david-002

Foto: Pedro David

Bijen Drie fotografen geven hun visie op de bedreigingen voor de bijenpopulatie. Nina Kopp (Duitsland) laat in haar foto’s zien wat we allemaal zouden missen als er geen bijen meer waren. Stillevens uit de Gouden Eeuw, een tijdperk van weldaad, worden leeg en uit balans als alle producten waar bijen verantwoordelijk voor zijn weggelaten worden. Daarmee zijn ze een symbool voor een beschadigd ecosysteem. Anne Noble (Nieuw-Zeeland), zelf bijenhoeder, maakte diverse series waarbij honingbijen centraal staan. Haar foto’s zijn een museale herinnering aan een soort die bijna verdwenen is.  Emma Powell (Verenigde Staten) laat bezoekers kijken door de ogen van de bij zelf. Door intensieve landbouw, pesticiden en monoculturen is de bijenpopulatie in gevaar.

emma-powellFoto Emma Powell

Bomen Ook rond het thema bomen is werk te zien van drie fotografen. Pedro David (Brazilië) stelt een probleem aan de orde rond de monocultuur van eucalyptusbomen. Deze snelgroeiende boom is ook een veeleisende, die al het water en voedingsstoffen uit de bodem opeist. Gevolg is dat na de teloorgang van de oorspronkelijke flora nu ook de fauna vertrekt. Wat resteert is een groene woestijn, waarin slechts een enkeling de onderdrukking trotseert. David Ellingsen (Canada) groeide op met de houtkapindustrie. De stronken die achterblijven liggen als schedels in het landschap en dienen als waarschuwing voor de voortdurende kap, overal ter wereld, uit naam van winstbejag. Het werk van Ilkka Halso (Finland) legt de controle van de mens over de natuur bloot. In nette, gemakkelijk te hanteren onderdelen worden bodem, flora en fauna opgeslagen in een warenhuis om als nieuwe ecosystemen in elkaar gezet te worden. Als evacuatie in afwachting van betere tijden of als hapklare absurde handelswaar?

david-ellingson-002Foto David Ellingsen

Noorderlicht is een internationaal geëngageerd podium voor verhalende fotografie. Zij produceert al bijna dertig jaar het vooraanstaande jaarlijkse Noorderlicht festival in Friesland en Groningen, organiseert projecten in binnen- en buitenland en creëert tentoonstellingen in haar permanente fotogalerie.