_lkl8761

Nieuws over De OnderWaterSafari

Vanaf voorjaar 2018 kun je in het Natuurmuseum op een bijzondere safari gaan. De OnderWaterSafari is een educatieve ‘ride’ waarbij je onder de waterspiegel duikt en toch droge voeten houdt. Je maakt hier een reis van het zoete water van sloot en plas naar het zoute water van Werelderfgoed de Waddenzee. Onderweg kun je speuren naar de Big Five van de onderwaterwereld van Nederland: de bever, de otter, de meerval, de zeehond en de bruinvis.

Sinds november 2016 wordt er hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe onderwaterwereld. De opening zal eind mei 2018 zijn. Ondertussen houden we je hier op de hoogte van de vorderingen.

12 december 2017: update

Lawaai en stof
In november was de oplevering van de bouw van Friso Civiel. De bouwers hebben een waar kunststuk geleverd: er is een schacht gegraven in het voormalige WaterWonderLab én de muur in de ondergelegen kelder is doorgebroken. Daarmee is een verbinding gemaakt tussen de toekomstige ingang van De OnderWaterSafari en het vertrekpunt van de ride. Het was een klus die bezoekers niet ontgaan zal zijn, want er kwam veel lawaai en stof bij kijken. Deze ondergrondse koppeling naar de kelder was een gecompliceerd karwei met veel onverwachte moeilijkheden. Zo stuitten de bouwers op vervuilde grond, vermoedelijk afkomstig van een brand in de jaren tachtig. Door het wachten op een vergunning om deze grond af te voeren, liep de bouw drie maanden vertraging op. Tijdens de graafwerkzaamheden zijn er verschillende archeologische vondsten gedaan die nu te zien zijn in een vitrine bij het Historisch Centrum Leeuwarden. Op moment van schrijven wordt er gewerkt aan een lift die bezoekers ondergronds zal brengen en een noodtrap. Voor kinderen komt er een speciale zigzagafdaling!

img_9200-klein

Beeldhouwen met piepschuim
Ondertussen is interieurbouwer Artitude in de kelder druk bezig met de shaping van het landschap. Al eerder is de houten constructie aangebracht die het landschap zal dragen en het plafond zal ondersteunen. In de kelder staan nu tientallen kuubs polystereen, een onbrandbaar soort piepschuim dat veel wordt gebruikt bij tentoonstellingsbouw. Met de maquette als leidraad wordt hier de basisvorm van de onderwaterwereld mee gemaakt. Dikke platen piepschuim worden opgestapeld, waarna er met een elektrische zaag vloeiende vormen in gemaakt worden zodat het landschap er golvend en grillig uit zal zien. Daarna komt er een coating op om het schuim te verharden. Deze werkzaamheden zullen tot eind 2017 duren.

img_9204-klein

300 soorten
De volgende stap is het maken van het decor: de bodem en wanden van de onderwaterwereld en de begroeiing met planten. Dit is een enorme klus waar veel werk in gaat zitten. Ook de waterspiegel moet gemaakt worden met stukken waar je doorheen kunt kijken en delen, dieper in de zee, die veel donkerder zijn. Tot slot zijn er dan nog een paar maanden nodig voor de inrichting. In die fase wordt de techniek toegevoegd van onder andere de verschillende animatronics (bewegende onderdelen). Ook krijgen dan alle zoogdieren, vissen en vogels een plaats. De preparateurs zijn al ruim een jaar bezig om alle dieren te maken, een enorme klus aangezien er 300 verschillende soorten dieren en planten te zien zullen zijn!

***

8 november
Morgen is de oplevering van de bouw door Friso! Dit betekent dat vanaf nu Artitude volop aan de slag kan met de ‘shaping’: het maken van het onderwaterlandschap. De medewerkers en vrijwilligers krijgen een rondleiding door de kelder zodat ze vast een idee hebben van hoe het er straks uit gaat zien.

img_9148-klein

31 oktober
Een mijlpaal in de bouw van De OnderWaterSafari: er is een gat gegraven in het voormalige WaterWonderLab én de muur in de ondergelegen kelder is doorgebroken. Daarmee is een verbinding gemaakt tussen de toekomstige ingang van De OnderWaterSafari en het vertrekpunt van de ride. Deze ondergrondse koppeling naar de kelder was veruit het meest ingewikkelde deel van de verbouwing.

img_9145-klein  img_9146-klein

In de komende periode zal hier een lift worden gemaakt die bezoekers ondergronds brengt en een noodtrap. Voor kinderen komt er een speciale afdaling in de vorm van zigzagtouwen!

Ondertussen wordt er in de kelder zelf hard gewerkt aan de shaping. Op de foto wordt een muur gemaakt, niet van bakstenen maar van kleine houtjes. Dit zal later een oude stadsmuur worden met een riool (en ratten!)

img_9153-klein  img_9154-klein

20 september
In de afgelopen maanden is er weer veel gebeurd, hieronder een verslag.

Bouw
De bouwkundige aanpassingen van het gebouw hebben enige vertraging opgelopen. Dit had te maken met vervuilde grond onder het gebouw, waarschijnlijk afkomstig van de brand van 1983. Gelukkig is dit inmiddels opgelost en de vervuilde grond is afgevoerd. De bouwvoorzieningen, zoals een liftschacht, tunnel en nieuwe vloer, zijn nu bijna klaar.

Constructie
Artitude is druk bezig geweest met constructiewerkzaamheden voor het decor van De OnderWaterSafari. Aan de hand van bouwtekeningen en de maquette bouwden zij een houten frame voor het landschap en steun voor het waterspiegelplafond. Ook de sluisdeuren zijn geplaatst. De grove contouren zijn nu zichtbaar.

img_8901-klein

img_8903-klein

Inrichting
Ondertussen wordt er hard gewerkt aan ‘shaping’, de vormgeving van het grove onderwaterlandschap. Denk aan bulten, kuilen, slootwanden, slenkjes, het onderwaterwad, de grachtenwand en de sluiskom. Alles wat met de grond te maken heeft eigenlijk. Deze werkzaamheden zullen tegen het najaar afgerond zijn.

Detaillering
De preparateurs werken volop aan de objecten die in het onderwaterlandschap komen. Er zijn heel veel afgietsels van vissen gemaakt, van spierinkje tot doornhaai en alles er tussen in. Daarnaast zijn er een aantal zoogdieren en vogels geprepareerd zoals otters en allerlei eendensoorten. Bij de groothandel voor kunstbloemen zijn grote hoeveelheden groene planten ingekocht die omgebouwd worden tot waterplanten, zoals gele plomp, witte waterlelie en verschillende fonteinkruiden.

img_8900-klein

img_8879-klein

Bovenwater
In het bovenwatergedeelte komt een vogelkijkhut waar je aan de ene kant het winterdiorama ziet van een vaart bij opkomende zon. Op de terugweg van de ride kom je bij de andere kant: het zomerlandschap van een kwelder bij ondergaande zon. Het bedrijf Helder Media heeft daarvoor deze zomer 3D opnames gemaakt van een kwelder op Schiermonnikoog. De voorgrond van het kwelderlandschap wordt een klassiek diorama. Dit diorama gecombineerd met 3D-opnames belooft bijzonder te worden!

Subsidies
Een groot aantal bedrijven en organisaties heeft bijgedragen aan de totstandkoming van De OnderWaterSafari. Als nieuwe subsidiënten kunnen genoemd worden de Van Heloma Stichting en Stichting Femme van der Schaaf.

***

26 juli: constructiewerk
Artitude is druk bezig met constructiewerkzaamheden voor het decor van De OnderWaterSafari. Aan de hand van bouwtekeningen en de maquette zal hier een nieuwe onderwaterwereld verrijzen. Ze bouwen een houten frame voor het landschap en steun voor het waterspiegelplafond. Ook de sluisdeuren zijn geplaatst. De contouren worden al duidelijk!
Bij de groothandel voor kunstbloemen zijn ondertussen grote hoeveelheden groene planten ingekocht die we om gaan bouwen tot waterplanten, zoals gele plomp, fonteinkruiden en waterlelies.
En Helder | Media gaat deze week het wad op! Ze gaan filmopnames maken op de kwelder van Schiermonnikoog voor een 3D achtergond in het kwelder-waddiorama (het bovenwatergedeelte).

img_8892-klein

img_8893-klein

img_8894-klein

img_8897-klein

5 juli: opbouw begonnen
Deze week is de opbouw van De OnderWaterSafari begonnen! Artitude is druk bezig in het voormalige depot met het bevestigen van latjes als raamwerk voor bijvoorbeeld de waterspiegel. Ondertussen gaat ook de vissenproductie door: er zijn al heel veel verschillende soorten afgegoten. Omdat het afgietsels zijn van echte vissen zien ze er levensecht uit.

img_8884-klein

img_8876-klein
img_8889-klein

13 juni: definitieve layout
De verbouwing rond het nieuwe Friesland onder Water is al ruim een half jaar aan de gang. Bezoekers merken daar niet veel van. Het komt voor dat er bouwpuin of grond afgevoerd wordt of er klinken pompgeluiden achter de grote schutting in het atrium. Toch gebeurt er achter de schermen heel veel.
Een flinke puzzel was de vraag hoe de bezoekers onder water gaan. Zo moest het aanvankelijke plan om de verbinding boven de grond en onder water tot stand te brengen vanwege strenge veiligheidseisen bijgesteld worden. Er is nu een definitieve layout gemaakt voor het dalen en stijgen rond de waterspiegel, waarbij er voor kinderen een spannende en speelse afdaling zal komen. Zij zullen als het ware in de attractie kunnen duiken.

img_8016

3 mei: ride uitgezet
De kelder is inmiddels helemaal leeg en ook van het oude Friesland onder Water is niets meer te herkennen. Er komt zelfs daglicht binnen en verder wordt deze ruimte voorlopig gebruikt als opslag. Collega Richard heeft inmiddels met pijlen de ride uitgetekend. Zo krijgen we al een beetje een idee hoe de Mystic Mover straks door de onderwaterwereld zal gaan.

img_8830-klein

img_8837-klein

img_8865-klein


25 april: bouwwerkzaamheden aan de kelder

In het atrium staat tegenwoordig een kleurige schutting, maar wat gebeurt er eigenlijk daar achter?
Vanuit de zaal die voorheen bekend stond als het WaterWonderLab wordt op dit moment aan de kelder gewerkt. De vloer is eruit gehaald en in het gat dat daardoor ontstaan is, is een betonnen schacht gemaakt die in een paar dagen tijd afgezonken zal worden. Omdat hiermee het grondwater niveau bereikt wordt, staat ook de bemaling aan wat voor een zacht gezoem zorgt. Hiermee zijn we weer een stapje verder in de verticale verbinding tussen boven en onder. Wordt vervolgd!

img_8805-klein

 

15 maart: Wetterskip Fryslân partner in De OnderWaterSafari
Het Natuurmuseum Fryslân en Wetterskip Fryslân zijn een bijzondere samenwerking aangegaan. Wetterskip wordt namelijk partner in De OnderWaterSafari, de spectaculaire nieuwe versie van Friesland onder Water.

In de OnderWaterSafari ervaren bezoekers de Friese onderwaterwereld. ‘Dit is voor ons een goede kans om het belang van schoon en gezond oppervlaktewater onder de aandacht te brengen bij een breed publiek’, aldus dijkgraaf Paul van Erkelens. ‘Daarnaast geeft het een grote groep bezoekers meer inzicht in het belang van het waterschapswerk’.

Het hele bericht leest u hier.

wflogo

 

10 maart: Archeologische vondsten
Tijdens de verbouwing voor De OnderWaterSafari zijn er deze week archeologische vondsten gedaan: een oude fundering en allerlei scherven van aardewerk. Eén ervan duidelijk van een grote schaal. Het zou zo maar kunnen dat er op die schaal mosselen werden geserveerd want die werden ook opgegraven.

img_8684-klein

img_8685-klein


7 maart:
Eerste vissen gemaakt voor de nieuwe OnderWaterSafari
Via de visafslag heeft het Natuurmuseum een grote bak met vis gekregen. Het museum is hier heel blij mee. Van deze vissen worden namelijk mallen gemaakt zodat er een meerdere exemplaren afgegoten kunnen worden. Van de meeste vissen heeft de preparateur inmiddels een mal gemaakt, zoals hier van een hondshaai en een grauwe poon.

img_8515-klein

 

img_8512-klein


17 februari: Natuurmuseum ontvangt 4 ton van BankGiro Loterij!
Op 16 februari 2017 vond het jaarlijkse BankGiro Loterij Goed Geld Gala plaats in de Beurs van Berlage te Amsterdam. Daar maakte de BankGiro Loterij bekend hoeveel geld zij in 2017 gaat schenken aan cultuur en het behoud van cultureel erfgoed in Nederland. Het Natuurmuseum Fryslân viel daarbij in de prijzen en mocht een cheque in ontvangst nemen van 4 ton voor de realisatie van De OnderWaterSafari, het vernieuwde Friesland onder Water. Met de bijdrage van de BankGiro Loterij is de begroting sluitend geworden en kan het plan in volle omvang worden uitgevoerd.

Het volledige bericht vindt u hier.

1-_natuurmuseum_fryslan_ontvangt_een_cheque_van_de_bankgiro_loterij

31 januari
Op dit moment is de bouw van het geheel vernieuwde en uitgebreide Friesland onder water in volle gang. Bij een totaal nieuwe presentatie hoort ook een nieuwe naam. Bezoekers gaan vanaf voorjaar 2018 mee op: De OnderWaterSafari.

p1250785

24 januari 
De maquette voor het nieuwe Friesland onder Water is in de maak. In 3D krijg je toch een veel beter beeld van de ruimte en de mogelijkheden dan aan de hand van een plattegrond.

p1250779

20 januari 
Het voormalige Friesland onder Water is al aardig onttakeld: alle dieren zijn er uit gehaald en worden zolang bewaard in het depot. Nu moet het onderwaterlandschap nog afgebroken worden, ook een hele klus.

p1250790

 

p1250788

18 januari 
De verbouwing van Friesland onder Water 3.0 is gisteren, 17 januari, officieel begonnen! Op dit moment wordt de betonnen vloer uit het voormalige WaterWonderLab gehaald. Hier zal in de toekomst de start zijn van de ‘ride’. Om ook mensen in een rolstoel makkelijk te laten instappen in de ‘Mystic Mover’ moet de vloer 30 centimeter verlaagd worden. Het is een hele klus, maar het wordt slim aangepakt: er worden steeds blokken uitgezaagd die op een karretje naar buiten worden gereden.

img_8347

6 december
De verhuizing van het depot nadert zijn voltooiing, er staan alleen nog een aantal dozen met zwerfkeien. De ruimte is dan ook bijna leeg.

img_8050

 

img_8055

 

img_8053

9 november
De meeste objecten uit de collectie zijn inmiddels verhuisd naar het nieuwe depot. Dat betekent dat de oude stellingkasten leeg zijn en weg kunnen. Het ruimt lekker op zo. Vandaag ging er weer een vrachtwagenlading vol weg. Mannen van Cnossen uit Leeuwarden, bedankt!

img_8040

8 november
Voor de nieuwe onderwaterwereld hebben we verschillende zoogdieren nodig. Collega-instellingen schonken de volgende dieren: van Naturalis kregen we eidereenden, Jan-van-Genten en drie otters, Alterra schonk een bever en Waterschap Roer en Overmaas uit Limburg twee beverratten.

1 november: Depot raakt al aardig leeg

Al maanden wordt er achter de schermen gewerkt aan de verhuizing van het depot naar het nieuwe Kolleksjesintrum. Een enorme klus want het betreft hier zo’n 300.000 natuurhistorische objecten. De museumbus heeft tot nu toe 103 keer heen en weer gereden vol met schelpen, opgezette dieren, zwerfkeien, lades met insecten en andere objecten. Het resultaat mag er zijn: het depot is al aardig leeg aan het raken. En zonder al die kasten is goed te zien hoe groot de ruimte eigenlijk is en hoe groot de nieuwe onderwaterwereld gaat worden (op de foto slechts een klein deel van de ruimte te zien).

img_8034

30 oktober: Mevrouw Jensma en familie laatste bezoekers FOW

Mevrouw Jensma bezocht samen met haar familie het Natuurmuseum als verjaardagsfeestje en natuurlijk liepen ze nog even over de bodem van de sloot. Directeur Gerk Koopmans verraste de familie met cadeautjes.

img_8025


21 oktober: Friesland onder Water gesloten vanaf 1 november 2016

In november gaat er begonnen worden met de grootschalige verbouwing die nodig is om een nieuw Friesland onder Water te realiseren. Bezoekers zullen daar niet veel van merken, want het betreft hier een herinrichting van de kelderverdieping die zich onder het Atrium van het museum bevindt.

Het is een klus die ruim anderhalf jaar in beslag zal nemen. De fans van Friesland Onder Water zullen tot maart 2018  ‘de adem moeten inhouden’, dan gaat de compleet vernieuwde en fors grotere onderwaterwereld weer open.

In november wordt gestart met de bouwkundige werkzaamheden die onder meer bestaan uit het aanbrengen van lift van de begane grond naar de kelderzaal. Daarna kan begonnen worden met de herinrichting van de nieuwe onderwaterwereld. Die wordt ruim zeven keer zo groot als de huidige opstelling.

Verder zullen de bezoekers er doorheen ‘gevaren’ worden. Zij stappen in een zogenaamde mystic mover die hen door de presentatie geleidt. Nieuw is ook dat niet alleen de het  onderwatermilieu van sloot en plas gepresenteerd wordt maar ook het zoutwater milieu van Wadden- en Noordzee.

De opening van het nieuwe Friesland onder Water is gepland in het voorjaar van 2018. De nieuwe onderwaterwereld wordt een unieke museale attractie die zeer op zijn plek is de Culturele hoofdstad van Europa 2018, maar ook nog jaren daarna te zien zal zijn.

3d tekening FOW definitief