_lkl8761

Nieuws over De OnderWaterSafari

Vanaf september 2018 kun je in het Natuurmuseum op een bijzondere safari gaan. De OnderWaterSafari is een educatieve ‘ride’ waarbij je onder de waterspiegel duikt en toch droge voeten houdt. Je maakt hier een reis van het zoete water van sloot en plas naar het zoute water van Werelderfgoed de Waddenzee. Onderweg kun je speuren naar de Big Five van de onderwaterwereld van Nederland: de bever, de otter, de meerval, de zeehond en de bruinvis.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe onderwaterwereld. Ondertussen houden we je hier op de hoogte van de vorderingen.

Update 22 maart 2018

Drek
De contouren van het onderwaterlandschap zijn inmiddels helemaal klaar en het team is nu druk bezig om de bodem en wanden te modelleren. Overal staan emmers met drab, aarde, water, rietstukjes, zand, schelpen en lijm. De natuurlijke ondergrond verschilt namelijk per onderdeel. De bodem van de plas wordt gemaakt van turf om de suggestie te wekken van afgestorven organisch bladmateriaal. Bij het grachtengedeelte wordt het drek, met afval erin en rond snuffelende ratten. Naar het meer toe is de bodem geliger en zanderig. En ben je eenmaal door de sluis naar de Waddenzee dan is de bodem donker en duister als de diepzee om te eindigen in een grijzig zandstrand met schelpen bij de kwelder.

p1310015-klein

Diffuus
Als deze klus klaar is kunnen de achterwanden geplaatst worden. Dit worden wanden met een diffuus licht erachter om een gevoel van oneindigheid te suggereren. Er is inmiddels ook een zeer geavanceerde brandmeldinstallatie geplaatst met een zogenaamd snifsysteem. Hierbij wordt de lucht voortdurend gemonitord. Continue wordt er lucht aangezogen en gemeten en bij de kleinste afwijking wordt er alarm geslagen. Ook de soundscape is klaar, het geluidsdecor. Er zal een basisgeluid zijn dat je een gevoel bezorgt van onderwater te zijn, maar daarnaast zijn er specifieke geluiden te horen zoals kwakende eenden, de ontluchting van een duikuitrusting en het opengaan van de zware sluisdeuren.

Zalm
De afdeling preparateurs werkt nog aan verschillende dieren. Er komen zo’n 300 dieren en planten in de onderwaterwereld en veel ervan is klaar. Op dit moment moeten er nog afgietsels gemaakt worden van diverse trekvissen, die een plaats krijgen bij het onderdeel vismigratie. Denk hierbij aan steur, houting en paling. Ook zullen er zalmen gemaakt worden. Deze vis was uitgestorven in Nederland, maar door herintroductie in de Rijn komt deze soort weer in het IJsselmeer voor vanwaar ze door zwemmen naar de Noordzee. Voormalig museumpreparateur Chris Walen werkt aan een kwallendiorama met verschillende soorten kwallen. Hier zal de belichting voor een toverachtige ervaring zorgen.

p1310019-klein

Planning
De OnderWaterSafari zal in september geopend worden, een paar maanden later dan gepland. Er is enige vertraging opgetreden doordat er vervuilde grond is aangetroffen bij de bouw van de kelder. Dit betrof met name stoffen die in de grond zijn gekomen door twee branden in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het verwijderen van deze grond heeft veel tijd in beslag genomen. Hierdoor is de planning van de werkzaamheden opgeschoven. Complicerende factor is dat de externe bedrijven die bij de bouw en inrichting betrokken zijn hierdoor in de knel kwamen met andere opdrachtgevers.

Testfase
Eind mei zal een groot gedeelte van de onderwaterwereld klaar zijn: de opbouw is af, de effecten en animatronics zullen er dan in zitten, net als het licht en geluid. In de tijd erna zal de detaillering van de scenery alle aandacht opeisen, want de details bepalen of het redelijk wordt of fantastisch… Deze periode zal ook benut worden als testfase. Met proefpubliek zal de ride uitgeprobeerd worden en dat biedt de mogelijkheid om met name de techniek te optimaliseren. Ook zullen er schoolklassen uitgenodigd worden om als testgroep educatieve programma’s uit te proberen. De medewerkers krijgen een training en het brandmeldsysteem wordt getest.

Voor oudere berichten over De OnderWaterSafari klikt u hier.