_lkl8761

Nieuws over De OnderWaterSafari

Vanaf 22 september 2018 kun je in het Natuurmuseum op een bijzondere safari gaan. De OnderWaterSafari is een educatieve ‘ride’ waarbij je onder de waterspiegel duikt en toch droge voeten houdt. Je maakt hier een reis van het zoete water van sloot en plas naar het zoute water van Werelderfgoed de Waddenzee. Onderweg kun je speuren naar de Big Five van de onderwaterwereld van Nederland: de bever, de otter, de meerval, de zeehond en de bruinvis.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de inrichting van de nieuwe onderwaterwereld. Ondertussen houden we je hier op de hoogte van de vorderingen.

Update 15 juni 2018

Infopaviljoen
Zoals alles helemaal nieuw is bij De OnderWaterSafari geldt dit ook voor de ingang. Waren bezoekers gewend via een trap in de hal af te dalen, vanaf september is de ingang van de onderwaterwereld in het Rabobank Atrium. Hier zal een paviljoen verrijzen aan de kant waar voorheen het WaterWonderLab was. Tot 2 september staat hier nog Het Grote Grutto Theater, maar zodra dit afgebroken is, start hier de bouw van het Infopaviljoen.

Je vindt hier informatie van het Wetterskip Fryslân, onze partner in dit project, met name over het thema ‘Schoon Water’. Hier staat ook een computer met daarin informatie over de 300 soorten dieren, planten en objecten die je tijdens je safari tegen bent gekomen. In een andere computer kun je Fryslân bekijken door de eeuwen heen. Met behulp van kaartmateriaal kun je nagaan hoe Fryslân er vroeger uit zag vanaf de tijd van de Middelsee en hoe de ontwikkelingen daarna verder zijn gegaan: wanneer zijn de kanalen gegraven en de sluizen gebouwd. Door middel van allerlei intrigerende getallen kom je tenslotte heel wat leuke weetjes tegen. Zo is 0,5 liter de hoeveelheid water die een kokkel per uur door zijn lichaam pompt om er voedsel uit te halen. En 244 centimeter is de spanwijdte van de vleugels van de zeearend, niet voor niets een vliegende deur genoemd!

img_9576

22 mei 2018

Nieuwe aanwinst voor De OnderWaterSafari
Deze fraaie snoek van ongeveer één meter lang is vandaag gebracht. Hij is in opdracht geprepareerd voor de nieuwe onderwaterwereld. In de vorige editie van Friesland onder Water was er een snoek verborgen in een wrak van een schip. Ook deze nieuwe snoek krijgt een ereplaats in onderwater.

20180522_095213-klein

19 mei 

Een mijlpaal deze week: de Mystic Movers, de ‘karretjes’ voor De OnderWaterSafari zijn geleverd. Het was nog een hele klus om ze naar binnen te krijgen en naar de kelderverdieping te brengen, maar het is gelukt! Deze week is de leverancier ervan druk bezig de techniek aan te leggen die ervoor gaat zorgen dat de Movers gaan rijden.

20180514_134016

20180514_160146

img_9573-klein

8 mei 

Er is een definitieve datum gepland: op 21 september is de officiële opening van De OnderWaterSafari en op 22 september is de nieuwe onderwaterwereld open voor publiek!

Het begint er nu al echt op te lijken: de bodem is klaar en het preparateursteam is druk bezig om de beplanting aan te brengen. Dat is een hele klus want sommige planten zweven in het water en hoe krijg je dat effect voor elkaar zonder de ondersteuning van het water…

img_9549-klein

img_9558-klein

Ook wordt er hard gewerkt aan het opzetten van allerlei dieren, zoals bijvoorbeeld de bever (hier nog met spelden in zijn neus voor het fixeren van de huid tijdens het droogproces). En kijk eens hoe mooi en gedetailleerd de poten van de zee-arend zijn gemaakt!

img_9547-klein

img_9552-klein

Tenslotte zijn we nog op zoek naar authentieke vissersspullen. Heb jij een totebel, een bun of een peur die je niet meer gebruikt? Wij zijn er blij mee!

img_9556-klein

Dit is de vissershut, de toekomstige bovenwaterentree van De OnderWaterSafari. Voor de inrichting ervan zijn we op zoek naar oude vissersspullen zoals een pikhaak, rieten manden, netten, fuiken, fuikstokken, roeiriemen, een rookton, olielamp, visserskiel, oud vissersgereedschap, trossen touw, vaarboom, riek, kruisnet en leefnet. We zoeken spullen die een jaren 40/50 sfeer neerzetten. Mocht je iets dergelijks over hebben, neem dan contact op met de preparateur op telnr 058 2332244.


Update 22 maart 

Drek
De contouren van het onderwaterlandschap zijn inmiddels helemaal klaar en het team is nu druk bezig om de bodem en wanden te modelleren. Overal staan emmers met drab, aarde, water, rietstukjes, zand, schelpen en lijm. De natuurlijke ondergrond verschilt namelijk per onderdeel. De bodem van de plas wordt gemaakt van turf om de suggestie te wekken van afgestorven organisch bladmateriaal. Bij het grachtengedeelte wordt het drek, met afval erin en rond snuffelende ratten. Naar het meer toe is de bodem geliger en zanderig. En ben je eenmaal door de sluis naar de Waddenzee dan is de bodem donker en duister als de diepzee om te eindigen in een grijzig zandstrand met schelpen bij de kwelder.

p1310015-klein

Diffuus
Als deze klus klaar is kunnen de achterwanden geplaatst worden. Dit worden wanden met een diffuus licht erachter om een gevoel van oneindigheid te suggereren. Er is inmiddels ook een zeer geavanceerde brandmeldinstallatie geplaatst met een zogenaamd snifsysteem. Hierbij wordt de lucht voortdurend gemonitord. Continue wordt er lucht aangezogen en gemeten en bij de kleinste afwijking wordt er alarm geslagen. Ook de soundscape is klaar, het geluidsdecor. Er zal een basisgeluid zijn dat je een gevoel bezorgt van onderwater te zijn, maar daarnaast zijn er specifieke geluiden te horen zoals kwakende eenden, de ontluchting van een duikuitrusting en het opengaan van de zware sluisdeuren.

Zalm
De afdeling preparateurs werkt nog aan verschillende dieren. Er komen zo’n 300 dieren en planten in de onderwaterwereld en veel ervan is klaar. Op dit moment moeten er nog afgietsels gemaakt worden van diverse trekvissen, die een plaats krijgen bij het onderdeel vismigratie. Denk hierbij aan steur, houting en paling. Ook zullen er zalmen gemaakt worden. Deze vis was uitgestorven in Nederland, maar door herintroductie in de Rijn komt deze soort weer in het IJsselmeer voor vanwaar ze door zwemmen naar de Noordzee. Voormalig museumpreparateur Chris Walen werkt aan een kwallendiorama met verschillende soorten kwallen. Hier zal de belichting voor een toverachtige ervaring zorgen.

p1310019-klein

Planning
De OnderWaterSafari zal in september geopend worden, een paar maanden later dan gepland. Er is enige vertraging opgetreden doordat er vervuilde grond is aangetroffen bij de bouw van de kelder. Dit betrof met name stoffen die in de grond zijn gekomen door twee branden in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het verwijderen van deze grond heeft veel tijd in beslag genomen. Hierdoor is de planning van de werkzaamheden opgeschoven. Complicerende factor is dat de externe bedrijven die bij de bouw en inrichting betrokken zijn hierdoor in de knel kwamen met andere opdrachtgevers.

Testfase
Eind mei zal een groot gedeelte van de onderwaterwereld klaar zijn: de opbouw is af, de effecten en animatronics zullen er dan in zitten, net als het licht en geluid. In de tijd erna zal de detaillering van de scenery alle aandacht opeisen, want de details bepalen of het redelijk wordt of fantastisch… Deze periode zal ook benut worden als testfase. Met proefpubliek zal de ride uitgeprobeerd worden en dat biedt de mogelijkheid om met name de techniek te optimaliseren. Ook zullen er schoolklassen uitgenodigd worden om als testgroep educatieve programma’s uit te proberen. De medewerkers krijgen een training en het brandmeldsysteem wordt getest.

Voor oudere berichten over De OnderWaterSafari klikt u hier.