c40w5caw8aary-u

Natuurmuseum ontvangt 4 ton van BankGiro Loterij

Op 16 februari 2017 vond het jaarlijkse BankGiro Loterij Goed Geld Gala plaats in de Beurs van Berlage te Amsterdam. Daar maakte de BankGiro Loterij bekend hoeveel geld zij in 2017 gaat schenken aan cultuur en het behoud van cultureel erfgoed in Nederland. Het Natuurmuseum Fryslân viel daarbij in de prijzen en mocht een cheque in ontvangst nemen van 4 ton voor de realisatie van De OnderWaterSafari, het vernieuwde Friesland onder Water. Met de bijdrage van de BankGiro Loterij is de begroting sluitend geworden en kan het plan in volle omvang worden uitgevoerd.

1-_natuurmuseum_fryslan_ontvangt_een_cheque_van_de_bankgiro_loterij

Chantal Janzen reikte de cheque uit aan Tom van Slooten, sinds januari directeur van het Natuurmuseum Fryslân, en oud-directeuren Gerk Koopmans en Harry Wijnandts. Koopmans is bedenker en projectleider van de nieuwe onderwaterwereld, Wijnandts was de grondlegger van de eerste versies van Friesland onder Water. Het komende anderhalf jaar werken beide oud-directeuren samen met de nieuwe directeur verder aan De OnderWaterSafari.

De OnderWaterSafari is een compleet vernieuwde opzet én forse uitbreiding van de zeer populaire presentatie Friesland onder Water. Hier wordt een beeld gegeven van wat zich onder de waterspiegel afspeelt in deze waterrijke provincie. De eerste versie van Friesland onder Water werd in 1993 gerealiseerd en zorgde in het openingsjaar meteen voor een record aantal bezoekers. Na de grote verbouwing van 2005 kwam de tweede versie gereed. In al die jaren is deze zaal een van de meest aansprekende presentaties van het museum geweest.

De verbouwing voor de derde versie van Friesland onder Water, De OnderWaterSafari, is inmiddels in volle gang. De nieuwe presentatie zal ruim zeven keer zo groot worden. Het zoet water milieu wordt daarbij uitgebreid met het zoute water van het Werelderfgoed Waddenzee en de dieren en planten die daar thuishoren. Geheel nieuw is ook dat bezoekers er niet meer lopend door heen zullen gaan maar met een echte ‘ride’. Rides worden al langer in de museumwereld toegepast, met name in Engeland, maar in Nederland is dit nog betrekkelijk nieuw. De OnderWaterSafari zal klaar zijn voorjaar 2018 en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de Culturele Hoofdstad.