MINOLTA DIGITAL CAMERA

GEA-Kring Friesland

De GEA-Kring Friesland (de Stichting Geologische Activiteiten) organiseert regelmatig een lezing voor haar leden in het Natuurmuseum Fryslân. Ze vinden plaats op de woensdagavond. Vrienden van het Natuurmuseum zijn van harte uitgenodigd deze lezingen bij te wonen en hebben gratis toegang. Wel wordt er een bijdrage voor koffie en thee gevraagd. Inloop is vanaf 19.30 uur, de lezingen beginnen om 20.00 uur.

In de maanden juli en augustus zijn er geen activiteiten. Het nieuwe seizoen start met een lezing in september .

20 september: lezing door Hendrik Zijlstra ‘De geologie van Namibië’
Een grotere tegenstelling is nauwelijks denkbaar: Nederland waar bijna alle lagen aan de oppervlakte minder dan twee miljoen jaar oud zijn en Namibië waar grote delen meer dan 500 miljoen jaar oud zijn en waar zelfs gesteenten van twee miljard jaar te vinden zijn. Nederland kent alleen afzettingsgesteenten, maar in Namibië zijn ook stollingsgesteenten te vinden. Niet alleen de geologie is tegengesteld, ook het klimaat, de begroeiing en de fauna wijken sterk af van ons land. Om over de bevolkingsdichtheid maar te zwijgen. In de lezing gaat Zijlstra in op de verschillen tussen Namibië en ons land met het accent op de geologie.

1

Voor vragen over de GEA-Kring Friesland kan contact worden opgenomen met Harm Wieringa voorzitter@geologiefriesland.nl of Anja Hofmeester secretaris@geologiefriesland.nl.