MINOLTA DIGITAL CAMERA

Lezingen GEA-Kring

De GEA-Kring Friesland (de Stichting Geologische Activiteiten) organiseert regelmatig een lezing voor haar leden in het Natuurmuseum Fryslân. Ze vinden plaats op de woensdagavond. Vrienden van het Natuurmuseum zijn van harte uitgenodigd deze lezingen bij te wonen en hebben gratis toegang. Wel wordt er een bijdrage voor koffie en thee gevraagd. Inloop is vanaf 19.30 uur, de lezingen beginnen om 20.00 uur.

*15 februari 2017: Kwik en Kwikmineralen … onverkwikkelijk? Door Piet van Kalmhout Kwik is een bijzonder metaal. Het is het enige metaal dat bij kamertemperatuur vloeibaar is. Het werd vroeger veel gebruikt in allerlei meetinstrumenten, waarvan de thermometer, de barometer en de bloeddrukmeter de meest bekende zijn. Bekend is ook het amalgaam waar de tandarts de kiezen en tanden mee vulde. Ook nu nog wordt kwik gebruikt, bijvoorbeeld als kwikdamp in TL- en spaarlampen, reden waarom deze bij het chemisch afval moeten worden gedeponeerd. Kwikdampen zijn namelijk giftig, vooral voor het zenuwstelsel en de nieren. Tijdens de lezing wordt ingegaan op de eigenschappen van kwik en op toepassingen ervan. Een bijzondere lezing, met een beperkt practicum, dat behoedzaam zal worden gehouden.

gea-1e-lezing-foto

*15 maart 2017: Een geologische reis door Marokko, door Hans Sanders
In deze presentatie neemt Hans Sanders de bezoekers mee vanuit Marrakech naar het gebied ten zuiden van de Hoge Atlas. Hier gaat de reis verder langs vindplaatsen van diverse mineralen, dinovoetsporen in de Anti Atlas, gebieden met Trilobieten, zeefossielen en dino-vondsten naar het gebied van de zeesterren. Een vleugje cultuur maakt het geheel compleet.

Voor vragen over de GEA-Kring Friesland kan contact worden opgenomen met Harm Wieringa voorzitter@geologiefriesland.nl of Anja Hofmeester secretaris@geologiefriesland.nl