bos3a

Inventarisatie Leeuwarder bos

Het Leeuwarder bos is zo’n twintig jaar geleden aangeplant en begint inmiddels natuurwaarden te krijgen. De Gemeente Leeuwarden heeft verschillende maatregelen genomen om de diversiteit te vergroten en het is leuk om deze ontwikkeling te volgen. Het Natuurmuseum is daarom bezig met een grootschalige inventarisatie van wat er op dit moment aan vogels, zoogdieren, insecten en waterdieren leeft in het bos. Vanaf februari 2012 is begonnen met het tellen van de soorten. Dit jaar wordt gezien als een nulmeting: wat is de huidige stand van zaken. Door deze telling in de toekomst te herhalen wordt er inzicht verkregen in aantallen en soorten, in de diversiteit van het bos. Schoolkinderen worden hierbij betrokken door middel van het Leeuwarder bos project. Wilt u hier meer over weten? Klik dan hier.

bos1a

Er zijn al honderden soorten planten, dieren en paddenstoelen vastgesteld in het Leeuwarder bos.
Voor de laatste stand, klik hier.

Hieronder vallen tweeëntwintig zeldzame soorten (vijf nachtvlinders, vier vogels, twee spinnen, één watermijt, één vlieg, zeven planten en twee paddenstoelen) en één nieuwe keversoort voor Fryslân. Eén van de twee zeldzame spinnen (kerkzesoog – Segestria florentina) is nog nooit eerder vastgesteld noordelijker dan Amsterdam en dus een nieuwe soort voor Noord-Nederland!

Er worden verschillende manieren gebruikt om de dieren te verzamelen op verschillende tijdstippen op de dag. Zo worden ’s nachts nachtvlinders gelokt met een speciale lamp, bij zonsopgang vogels geteld, overdag met een vlindernet dagvlinders, vliegen en libellen gevangen, terwijl ingegraven bodemvallen ondertussen andere insecten onderscheppen.

Een deel van de vangsten wordt geprepareerd voor de collectie

Newsitems-9487-attachment1_natuurmuseum_fryslan_soortenweekendDetermineren en inventariseren wordt gedaan met hulp van het IVN Leeuwarden (planten), Paddenstoelenwerkgroep Friesland, Nederlandse Entomologische Vereniging(insecten), Teddy Dolstra (amfibieën, vissen en zoogdieren), Peter Koomen (spinnen), Maarten Immerzeel (korstmossen en nachtvlinders) en diverse geïnteresseerden.

Van moeilijk te determineren soorten worden foto’s gemaakt die worden opgestuurd naar een forum voor natuurliefhebbers die hulp bieden.

bos2a

Mocht u zelf een bijzondere plant of dier hebben ontdekt in het Leeuwarder bos, of lijkt het u leuk om mee te helpen bij de inventarisatie, dan kunt u contact opnemen met Peter Koomen, tel. 058 2332244 of via email.