Van Hall Larenstein

Natuurmuseum Fryslân leerbedrijf van hogeschool Van Hall Larenstein

Het Natuurmuseum Fryslân fungeert al een aantal jaren als leerbedrijf van de opleiding Diermanagement aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden.
Het leerbedrijf kent een unieke vorm: studenten van de hogeschool werken gedurende vijf maanden rechtstreeks onder een afdelingshoofd van het Natuurmuseum. Ze werken als medewerker (in opleiding) zonder tussenkomst van een begeleidend stagedocent.LogoHVHLSinds de start in 2006 zijn er al vele studenten werkzaam geweest. Omdat de studenten medewerkers van het museum zijn en als zodanig ingezet worden, is dit ook voor hen een bijzonder concept. Tevens is er een verbinding met de levende natuur van het Leeuwarder bos, dat als buitenlokaal van het museum functioneert en waar natuuronderzoek wordt gedaan.

Voor meer informatie over Van Hall Larenstein klikt u hier.