groeneweg

Herinrichting Groeneweg

De gemeente Leeuwarden is bezig met de herinrichting van de Groeneweg. Het gaat om het gedeelte langs de Prinsentuin, tussen het Oldehoofsterkerkhof en het Schoenmakersperk.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd over een langere periode. Hierdoor zal het verkeer zo min mogelijk hinder ondervinden. Naar verwachting is alles eind november klaar.

Voor de veiligheid en de werkruimte wordt de Groeneweg tijdens de werkzaamheden versmald. Gedurende een aantal weken kan slechts één rijbaan worden gebruikt.

groeneweg

Een gedeelte van de werkzaamheden wordt in het weekend uitgevoerd, omdat de Groeneweg dan volledig wordt afgesloten. Naar verwachting zijn dit twee weekenden aan het einde van oktober of begin van november. Stremmingen en omleidingen worden met borden aangegeven.

Het Natuurmuseum is al die tijd gewoon bereikbaar. U kunt de auto parkeren in parkeergarage Hoeksterend of parkeerkelder Oldehove. Vanaf hier is het vijf minuten lopen naar het museum.

Meer informatie is te vinden op www.leeuwarden.nl of telefonisch met de Gemeente Leeuwarden: 14 058 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur).