gea

De GEA-Kring Fryslân

GEA lezingen

De GEA-Kring Fryslân (de Stichting Geologische Activiteiten) organiseert regelmatig een lezing voor haar leden in het Natuurmuseum Fryslân. Ze vinden plaats op de woensdagavond. Vrienden van het Natuurmuseum zijn van harte uitgenodigd deze lezingen bij te wonen en krijgen gratis toegang. Wel wordt er een bijdrage voor koffie en thee gevraagd. De lezingen beginnen steeds om 19.30 uur.

*26 oktober 2016: Granaten door Ernst Burke
Granaten zijn belangrijke mineralen op diverse gebieden, in de petrologie, als slijpmiddel en in juwelen. In de petrologie geven granaten belangrijke informatie over ontstaan en ontwikkeling van gesteenten in de aardkorst. Als slijpmiddel is granaat harder dan kwarts en minder gevaarlijk voor de gezondheid. Sinds de Oudheid worden granaten als sier- en edelsteen toegepast in voorwerpen en juwelen.

foto GEA

*16 november: Een rondleiding door de Falun door Nico Zethof
Het huidige stroomgebied van de Loire in Frankrijk was tijdens het Mioceen (15 tot 5 miljoen jaar geleden) afwisselend een binnenzee, waar het krioelde van het leven, en vasteland met een rijk dierenleven: de Falun. In zijn lezing gaat Nico Zethof in op de cultuur en geologie van het Falungebied en op de vele fossielen, die hij daar gevonden heeft.

*21 december 2016: Precambrium door Albert Richter met na de lezing om ca. 21.30 een kerstborrel
Het Precambrium is het tijdperk uit de vroegste geschiedenis van de aarde, van ongeveer 4,6 miljard jaar geleden tot 542 miljoen jaar geleden. Vanaf die tijd vinden we duidelijke fossielen in de aardlagen. De gebeurtenissen uit het Precambrium worden in chronologische volgorde behandeld: het ontstaan van de aarde, het verschuiven van de continenten, het begin van het leven en de evolutie ervan, ijstijden, inslagen en nog meer. Foto GEA 2

Fotobijschrift: Een stukje BIF, Banded Iron Formation uit het precambrium van Australië

*Verwacht: 21 en 22 januari 2017: Geologisch weekend met als thema: mineralen

De andere lezingen voor het seizoen 2016-2017 van de GEA-Kring Friesland zijn al na te lezen op www.geologiefriesland.nl. Wilt u meer weten over de GEA-Kring dan kunt u contact opnemen met Harm Wieringa, voorzitter@geologiefriesland.nl of Anja Hofmeester , secretaris@geologiefriesland.nl.