collectie3a

Collectie

De collectie van het museum bestaat uit ongeveer 280.000 voorwerpen die grotendeels veilig in de kelder zijn opgeslagen. Nog geen tien procent van al onze voorwerpen is in het museum te zien. De collectie is belangrijk als geheugen van de natuur in Fryslân en kan gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

collectie1a

Het zwaartepunt van de collectie ligt vanouds bij de vogels. Hierbij gaat het niet alleen om opgezette vogels, maar ook om balgen (‘gestrekt’) opgezette vogels die naast elkaar in een lade kunnen liggen), eieren en skeletonderdelen. Andere specialiteiten van het museum zijn nachtvlinders en schelpen, maar ook andere insectengroepen, het herbarium, de zoogdieren en de zwerfstenen vormen belangrijke collectieonderdelen.

collectie2aHet Natuurmuseum Fryslân verzamelt vooral passief door schenkingen en legaten die worden aangeboden. In de regel wordt alleen goed gedocumenteerd, uit Fryslân of Noord-Nederland afkomstig materiaal aan de collectie toegevoegd. Alleen schelpen, paddestoelen en vlinders worden actief voor het museum verzameld door de schelpen-, paddestoelen- en vlinderwerkgroep. Het museum neemt ook graag dood gevonden vogels of andere dieren aan, bijvoorbeeld verkeers- of raamslachtoffers.

We zijn net zo blij met een dode mus als met een zeldzame roofvogel. Uiteraard moeten de dieren wel vers zijn (of diepgevroren) en niet teveel beschadigd.
Wilt je iets aan het museum geven, neem dan bij voorkeur eerst contact op met de conservator Peter Koomen

tel. 058 2332245, of het algemene nummer 058 2332244

Bekijk ook het educatief centrum van het Natuurmuseum.