ANBI_FC

ANBI algemeen

Schenking fiscaal voordelig

Hebt u er wel eens aan gedacht om het Natuurmuseum Fryslân financieel te steunen? Het Natuurmuseum is door de Belastingdienst is aangewezen als een (culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI). Voor Algemeen Nut Beogende Instellingen(ANBI’s) gelden belastingvoordelen bij erven, schenken en giften.

Eénmalige giften zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar voor zover het totaal van de giften hoger is dan 1% van het jaarinkomen. Periodieke giften met een minimum looptijd van vijf jaar zijn geheel aftrekbaar.

Tot en met 2013 was daar een notariële akte voor nodig. Tegenwoordig kan dat veel makkelijker. Op onze site vindt u een link naar de model- schenkingsovereenkomst van de belastingdienst (waar??). Wanneer u uw deel van deze overeenkomst in tweevoud invult en naar ons toestuurt dan vullen wij de rest in en ontvangt u één van de twee exemplaren retour.

Deze overeenkomst moet u goed bewaren voor het geval de fiscus er om vraagt. Jaarlijks kunt u de giften dan voor de inkomstenbelasting aftrekken. Omdat het Natuurmuseum Fryslân als culturele instelling wordt aangemerkt mag u ook nog 25% extra aftrekken tot een maximum van € 1.250 per jaar.

Voor meer informatie klikt u hier.